Geschiedenis

ons ontstaan kopie

   

    verslagboek       david2          Burgt

   De afdeling van het Davidsfonds Burcht is gesticht op 20 februari 1931 en is begonnen met 54 leden,

 die overkwamen van de afdeling Beveren. Het bestuur bestond uit :

 E.H. Pycke Nestor, Pastoor, Voorzitter
 Jufvr. Hendrickx Gabrielle, hulpbibliotecaresse, schrijfster
 Heer Boeye Constant, Aannemer, lid
 E.H. Van Assche Arnold, onderpastoor, schatbewaarder.
 Op 10 april 1931 dankt A. Van Assche het hoofdbestuur van het Davidsfonds te Leuven voor het steunpakket aan de   Parochiale Bibliotheek van Burght. In zijn dankbrief vermeld hij:  'Mag ik het hoofdbestuur beleefd verzoeken op 't   adres der volgende zendingen te melden: "doorzenden met stoomtram Vlaamsch Hoofd-Burght". Dit om vertraging   en last te vermijden.'
 Op zaterdag 11 juli 1931 wordt reeds een GULDENSPORENHERDENKING gehouden:

  guldenspoor1931   kunstavond davidsfonds Burrght

 Op augustus 1932 wordt E.H. Arnold Van Assche, die verhuist naar Hamme, vervangen door onderpastoor E.H.   Geeraert.
 In 1933 vervoegen secretaris Henri van Brempt, onderwijzer en raadslid Petrus Bryssinck, onderwijzer het bestuur.
 27 maart 1933 (half-vasten) organiseert 'Kristen Werkersbond' en 'davidsfonds afdeeling Burght' een KUNSTAVOND   in Vrede St-Martinus.

 11 juli feest 1935 a 11 juli feest 1935 b

 De 11 juliviering van 1935 vindt plaats op zondag 28 juli 1935 met een 'openluchttooneel' aan Kraaienhoftoren met   de opvoering van 'Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
 Merk op dat de 'vertooner' QUITERIA, bruid van Kamacho en minnaresse van Bazillius wordt gespeeld door L.   Tindemans, de latere voorzitter.

 11 juli feest 1935 c          bestuursverkiezing 1940

 Op de bestuursvergadering van 30 april 1940 wordt overgegaan tot het verdeelen der verschillende ambten in het   bestuur dat er als volgt uitziet:
 Voorzitter: den heer Bijl Juul
 Ondervoorzitter: den heer Janssens Louis
 Schrijver: den heer Derveaux Juul
 Schatbewaarster: mejuffer Maria Dokx
 Briefwisselend lid: E.H. Geeraert
 Raadsleden: Mej. De Coster Clem en de heeren De Graeve Hect en De Roeck Henri
 Het bestuur bespreekt vervolgens de ingeleverde opstellen en besluit de vier beste opstellen op te zenden voor de   prijskamp. Het bespreekt ook de mogelijkheid om aan al de mededingers   een herinnering te geven als aandenken   voor hun goed werk.

 Bij de bestuursvergadering van 21 febr. 1941 vinden we in punt 2. : werking - gezien de oorlogstijd en het niet   beschikbaar zijn v/h lokaal weinig bedrijvigheid.

 Wordt vervolgd